روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

منطقه ی امن دخترک

سه شنبه, ۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۴:۱۰ ب.ظ
و من به طرز عاشقانه ای، اینجا را دوست دارم. و تمام کلماتم را، و عنوان هایم را و شماره هایم را و موضوع هایم را.
  • ۹۶/۰۸/۰۲
  • بلوط