روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

سرآغاز را به "او" تغییر دادم چرا که همه آغاز ها و پایان ها به او ختم می شود.


+ با توکل به نام اعظمت بهترین :)