روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

دو ماه و اندی.

پنجشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۷، ۰۵:۱۷ ب.ظ
هی یو ! این دوماهه آخره. و اینم سرنوشته توعه. و روزای قبلم تلاش توان. کیپ استادینگ. اند نور گیو آپ. نور. اور.

[ پست انتشار در آینده. آینده ی چند مااهه. نوشته شده در شانزدهم مرداد، ساعت ده و سی و هشت دقیقه شب، وقتی متین و پدرجون دارن پریزن برک می بینن، و بقیه عروسین. نوشته شده برای دو ماه آخر ]
  • ۹۷/۰۱/۱۶
  • بلوط