روزمرگی های یک دانشجو

زیبا نیست؟

جمعه, ۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۵۹ ب.ظ

در همین لحظه احساسِ تعلق و محبت بسیاری به مبحث میانگین، میانه و مد - مبحث این دو جلسه ی کلاس آمار توصیفی - کردم.

  • ۹۷/۰۸/۰۴
  • بلوط