روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

زیبا نیست؟

جمعه, ۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۵۹ ب.ظ

در همین لحظه احساسِ تعلق و محبت بسیاری به مبحث میانگین، میانه و مد - مبحث این دو جلسه ی کلاس آمار توصیفی - کردم.

  • ۹۷/۰۸/۰۴
  • بلوط