روزمرگی های یک دانشجو

از رنجی که بردیم

يكشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۵ ب.ظ

از مصیبت گوشیم. وای از مصیبت گوشیم. که البته بخیر گذشت ولی با سر وارد یک جوب کثافت پر آب شد. و شما خودت حدیث مفصلو قرائت کن. 

  • ۹۷/۰۷/۱۵
  • بلوط