روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

U

پنجشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۱۳ ب.ظ

Youre gonna catch a cold, from the ice inside your soul :)

  • ۹۷/۰۵/۱۱
  • بلوط