روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

صد احساس بر ثانیه

چهارشنبه, ۶ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۶ ق.ظ

وان هاندرد اموشنز پر سکند !

  • ۹۷/۰۴/۰۶
  • بلوط