روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

نصفه نیمه

يكشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۰۵ ب.ظ

در جسمی که هیچ نشانه ای از بلوط در آن نبود، تکه هایی از بلوط دیده می شود.

  • ۹۷/۰۳/۲۰
  • بلوط