روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

نیمه راه

چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۳۹ ب.ظ

نه واقعا من کینه ای نیستم. یا شایدم باشم. نه، شایدم دلم نیاد. فقط ناراحش کنم که چی؟

  • ۹۶/۱۲/۰۹
  • بلوط