روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

رفته آزمایش قبل بارداری داده، بعد گفت که آره سرخجه و یه بیماری دیگه که تو آزمایشم بود، اوکی بود میزان مصونیت ازش. منم گفتم آقا خیلی بلدم و تو روان خوندم، گفتم آره سرخجه و تفلیس. بعد یهو گفت سیفلیس بود آره. منم ضایه شدم خلاصه.

  • ۹۶/۱۱/۲۰
  • بلوط