روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

او

چهارشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۵۰ ب.ظ

نخست دیر زمانی در او نگریستم

چندان که چون نظر از وی باز گرفتم

در پیرامون من

همه چیزی به هیات او درآمده بود.

آنگاه دانستم که مرا دیگر از او گریز نیست..

  • ۹۶/۱۱/۱۱
  • بلوط