روزمرگی های یک دانشجو

وی آر الایو، بات

پنجشنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۰ ق.ظ

هنوزم وقتش نشده ما به تو پناه بیاریم ؟ هنوزم وقتش نشده حس کنیم دیگه ما نمی تونیم ؟ حس کنیم که بیا! تو رو به خدا بیا ! یکی باید باشه. یکی باید بیاد. منجی همه ما.

  • ۹۶/۰۹/۳۰
  • بلوط

منجی