روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

1060

پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۲ ق.ظ

دور و درازه، این راه خیلی دور و درازه. ولی من باید بهش برسم. شدنیه؟

  • ۹۶/۰۹/۱۶
  • بلوط