روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

هجده، هیجده، هژده یا هر کوفت دیگری

پنجشنبه, ۴ آبان ۱۳۹۶، ۰۹:۳۴ ب.ظ
از اول هم نباید چشم هایمان را میدوختیم به هجده.دیگر هیچ چشم 17 ساله ای، انتظار هجده را نمی کشد. هجده سالگی، هیچ پخی نیست.
*هفده سالو اندی از عمرش را نگاه می کند. ترسان به چند ماه مانده به هجده سالگیش خیره شده، پتو را روی سرش می کشد و می خوابد*
  • ۹۶/۰۸/۰۴
  • بلوط