روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

هیت یو. ریلی.

پنجشنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹ ب.ظ

اوه تاریخ شناسی، تاریخ شناسی عزیز، این نکبت ملعون.

  • ۹۶/۰۷/۲۰
  • بلوط