روزمرگی های یک دانشجو

و ناامید مشرک است

جمعه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۵۵ ق.ظ

گفتی «لا تقنطوا من رحمة الله» و مرا تنها گذاشتی تا در ناامیدی دست و پا بزنم، مبادا که غرق شوم ..

  • ۹۷/۱۱/۱۲
  • بلوط

ای شاهد افلاکی