روزمرگی های یک دانشجو

و کفی به

چهارشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۷، ۰۲:۲۵ ق.ظ
اعتماد را به قلبم برگردان، ای صاحب هر چه اعتماد.
  • ۹۷/۱۰/۱۹
  • بلوط