روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

و کفی به

چهارشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۷، ۰۲:۲۵ ق.ظ
اعتماد را به قلبم برگردان، ای صاحب هر چه اعتماد.
  • ۹۷/۱۰/۱۹
  • بلوط