روزمرگی های یک دانشجو

فکت

پنجشنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۱۶ ب.ظ

سیما برام میگفت که وقتی خودش دانش آموز بوده، پشتیبان پیگیری نداشته و چند ماه آخر روی دوش خودش بوده. در نتیجه تصمیم می گیره وقتی پشتیبان میشه به شدت این ضعف ها رو برای بچه های خودش جبران کنه و همینجوریم میشه. این راجبه خیلی از چیزا صادقه. مادر بودن، همسر بودن، رفیق بودن، نوع تعامل اجتماعی با دیگران، رفتار با بچه هایی که می بینیم، حتی شیوه هایی که یه دختر توی خونه به اسم خونه داری میشناسه، آشپزی، دانشجو بودن، و خیلی چیزای دیگه.

  • ۹۷/۰۸/۱۷
  • بلوط