روزمرگی های یک دانشجو

زبان

سه شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۱:۱۲ ب.ظ

داشتیم با یی لین راجبه نظام آموزشی شون حرف می زدیم، گفت از ۶ سالگی تا ۱۲ سالگی حروف چینی رو یاد می گیریم. و حتی برای خودشونم سخته. چرا زندگی رو انقدر سخت می کنن خب.

  • ۹۷/۰۸/۰۱
  • بلوط