روزمرگی های یک دانشجو

طبع را افسردگی بخشد مدام

سه شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۳۳ ق.ظ

علم رسمی سر به سر قیل است و قال

نه از او کیفیتی حاصل، نه حال


  • ۹۷/۰۸/۰۱
  • بلوط