روزمرگی های یک دانشجو

من در این تاریکی دنبال یه چیزیم

چهارشنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۳ ق.ظ

پی نوری شاید. چمیدونم ریگی لبخندی.

  • ۹۷/۰۷/۱۸
  • بلوط