روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

شرح حال.

دوشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۸ ب.ظ

بیلیو می که بسیار خسته و کوفته می باشم. خیلی دلم میخواد بشینم بنویسم.

  • ۹۷/۰۷/۰۹
  • بلوط