روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

می نویسم.

شنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ۰۶:۳۸ ب.ظ

اگر تونستم کلمه ای پیدا کنم براش.

  • ۹۷/۰۵/۲۰
  • بلوط