روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

1926

دوشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۱ ب.ظ

دستانش را در هوا تکان می دهد، رو به او می گوید : کام آننن، ... تو کیستی؟

  • ۹۷/۰۵/۱۵
  • بلوط