روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

U

يكشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۰ ب.ظ

عاهای باتواَم، دو یو هیر می؟

  • ۹۷/۰۵/۱۴
  • بلوط