روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

عنوان گذاشتنم سخت شده

يكشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۰ ب.ظ

همیشه وسوسه می شدم که حرف بزنم، هنوزم میشم اما یه بار که بهش گوش کردم و حرف زدم، زدم همه چیو داغون کردم. سیریسلی واتس رانگ..؟

  • ۹۷/۰۵/۱۴
  • بلوط