روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

بشمار

پنجشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۵ ق.ظ

دو هفته. امروز دقیقا دو هفته. دو ف*** هفته.

  • ۹۷/۰۳/۲۴
  • بلوط