روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

نهی از منکر

جمعه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۷، ۰۴:۴۶ ب.ظ

داشت فک کنم با دوزدخترش حرف می زد من اومدم تو اتاق :| منم مقتدرانه همونجا موندم و نشستم رو تخت و جم نخوردم. و گوشیو برداشتم و کار خودمو کردم. تا باشه بساط این فسق و فجورا کنده شه. نامبرده بعد اینکه من اومدم تو اتاق، گوشی و قط کرد رفت تو جمع نشست.

  • ۹۷/۰۱/۳۱
  • بلوط