روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

سیمِ کنده شده ی مانیتور

يكشنبه, ۱۲ فروردين ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰ ق.ظ

* مسئول سایت می تواند تمام سیستم ها را کنترل کند و ساعت و عملکرد دانش آموزان کنترل می شود.

*مسئول سایت هیچ غلطی نمی تواند بکند.

  • ۹۷/۰۱/۱۲
  • بلوط