روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

همسایه ها یاری کنید

يكشنبه, ۱۲ فروردين ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲ ق.ظ

عرق کاسنی، تلفست، آیوسپت، آب جوش عسل، سیا دونه، شستو شوی بینی

  • ۹۷/۰۱/۱۲
  • بلوط