روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

خانوم شریفی نیما رو درس داد و من نبودم. قاعدتا نباید این طور می شد.

  • ۹۶/۱۲/۰۸
  • بلوط