روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

1383

شنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۰۰ ق.ظ
*چشم های ملتمسش را به یک نقطه ی نا معلوم می دوزد و در حالی که مامورین کشان کشان می برندش، در دلش التماس می کند که نجاتم بده*
  • ۹۶/۱۲/۰۵
  • بلوط