روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

منطقه ی امن سفیدم!

شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۰۳:۵۹ ب.ظ

منطقه ی امن سفیدم! کم نوشتن هایم را ببخش. اگر بخواهم هی بیایم اینجا، پایم به جاهای دیگر هم وا می شود و وقتم گرفته. وگرنه تو زیباترین ایهامی هستی که من دیده ام.

  • ۹۶/۱۱/۲۸
  • بلوط