روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

بیدقی عزیزم برامون 22 بهمن بخاطر یه صفحه از درس یازده کلاس فوق العاده گذاشته. چقدر عالیه که از این سر تهران می کوبیم میریم اون سر که راجبه بحران معرفت شناسی پست مدرنیسم در جهان غرب بخونیم.

*عنوان برگرفته از تیکه کلام اسماءست. در واقع خود تیکه کلام اسماءست.

  • ۹۶/۱۱/۱۶
  • بلوط