روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

غیرقابل پیگیری ترین

سه شنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۰۴:۲۲ ب.ظ

آن مو فرفری شب 7 فروردین به من چه گفت که به خاطر نمیاورم؟ قطعا مرا فراموش کرده. مهم نیست. من لطفش را همیشه در قلبم نگه خواهم داشت. مدیون. مدیون بهترین کلمه است. من به او مدیونم.

*داشتم پست های قبلیم را می خواندم*

  • ۹۶/۱۱/۱۰
  • بلوط