روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

روزی هست که قراره عزیزترینامونو از دست بدیم. همینایی که کنارمون راه میرن. و ما نمی فهمیم و اون روز، همه ی این سال ها فلش بک زده میشن. هیچ کسی جاودانه نیست. این ترسناک ترین حقیقت دنیاست.

  • ۹۶/۱۱/۰۹
  • بلوط