روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

گیری افتادیم

شنبه, ۹ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۲۰ ق.ظ

گفتم ببینمش

مگرم درد اشتیاق ساکن شود

بدیدم و مشتاق تر شدم

  • ۹۶/۱۰/۰۹
  • بلوط