روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

راجبش

جمعه, ۸ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۰۲ ب.ظ
چیزی نخواهم گفت. واکنشی نشان نخواهم داد. چیزی نخواهم نوشت.
  • ۹۶/۱۰/۰۸
  • بلوط