روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

عاشقانه های پیش از موعد

سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۶، ۰۶:۲۷ ب.ظ
نخست دیر زمانی در او نگریستم،
چندان که چون نظر از وی باز گرفتم، در پیرامون من، همه چیزی به هیئت او درآمده بود.
آنگاه دانستم که مرا دیگر از او گریز نیست.
  • ۹۶/۱۰/۰۵
  • بلوط