روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

تو کجایی؟

در گستره ی بی مرز این جهان تو کجایی؟

  • ۹۶/۰۹/۰۳
  • بلوط