روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

هفتم

پنجشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۰۱ ب.ظ
هیچ مجلس هفتمی زیباتر از مجلس تو ندیدم. آبرومند تر. پارچه سیاه روی زمین است. با شمع. با عکس هایت. برایت خداحافظ خواجه امیری را گذاشته اند. پدر، عمو و دختر هایت ایستاده اند جلوی در. با احترام. قشنگ. امروز مادرجون در کمد را باز کرد که لباس بپوشد و من کت قدیمیت را دیدم. من برایت روبان درست کردم. بزنم به ظرف حلوایت. مریم زیبا شده. همین.
  • ۹۶/۰۸/۲۵
  • بلوط