روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

البته این را هم در حکم "چیزی" حساب نمی کنم.

پنجشنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۳۹ ب.ظ

فندق مامان!

میدانی چنددد وقت است چیزی برایت ننوشته ام؟

  • ۹۶/۰۸/۱۸
  • بلوط

فندق مامان